Bukit China

Bukit china melaka world war 2 memorial.jpg

  • Bukit China, Melaka world war 2 memorial


Bukit china melaka tomb.jpg

  • One of the Chinesse tomb at Bukit China, Melaka


Bukit china melaka tomb02.jpg

  • One more tomb at the Bukit China, Melaka


Brief Introduction


Melaka